News Heading :     Click here for Latur Talent Search Exam Result 2018-19

Result of Latur Talent Search 2018-19 click here

सूचना: १० बोर्ड परीक्षा झाल्यानतर १ एप्रिल २०१९ पासून IIT/NEET चे फाऊंडेशन क्लास सुरू होणार आहेत. याची नोंद विद्यार्थांनी घ्यावी.